Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Samtal och stöd med utbildad personal

På Gullmarsgården utför vi ett arbete som går ut på att inte bara stötta, utan framför allt skapa trygghet och med det kunna leda människor framåt. Detta genom att hitta motivation, samt uppmuntra dem som vågar att prova olika handlingar och se nya lösningar på sina gamla tidigare vanor.

Som ett led i att förändra sitt liv erbjuds samtal för de som önskar. Samtalet är i form av motiverande intervju och kan även fokusera på återfallsprevention ÅP och CRA. Samtalen bedrivs av utbildad personal på boendet. Vi kan också erbjuda ACT-behandling samt CRAFT. CRAFT kan vara behjälpligt för anhöriga där vi ser att det behovet finns, men även i samtal med de boende för att öka förståelsen för hur deras relation och nätverk påverkas av deras beteende.

Teorier som vi använder oss av Salutogenes, lösningsfokuserad kortttidsterapi, Systemisk- samt Miljöterapi. Dessa teorier ligger till grund för vårt arbetssätt, vårt förhållningssätt samt hur organisationen är uppbyggd.

Vid behov finns även en extern psykolog knuten till verksamheten. Bodil Tallberg leg psykolog, leg psykoterapeut Specialist i Klinisk Psykologi. Special utbildad gällande Traumatiserade Barn, unga och vuxna vid BUP Elefanten och Linköpings Universitet. TF – CBT. ERASOR – Off Clinic Kristianstad. EMDR utbildning Uppsala Universitet. Terapi timmar med henne kan köpas extern utöver dygnskostnaden.

Här en bild på vårt samtalsrum:

Mindfulness

Combat, Yoga Youth Exercise, Chigong, Tai chi chuan, meditation och Kung Fuu har alla dessa olika metoder som har en gemensam nämnare, de utförs alla i en form av mindfulness. På Gullmarsgården erbjuds Mindfullness av en väl utbildad terapeut under en dag i veckan. Det kan ske i grupp eller enskilt.

Varför just Mindfullness?

Den moderna människan av idag har ca 80 -120 000 tankar på en dag och alla är inte av en positiv karaktär. Mindfulness i sin fulla skala är förmågan att fokusera uppmärksamheten på vad vi gör hela tiden, genom kropp, sinne och emotion. Detta kan utvidgas till vanliga aktiviteter såsom promenader och löpning eller andra aktiviteter som vara under en längre tid, där rörelse, andning, hjärtslag och hjärnvågor smälter samman. Med att stilla sinnet har man möjligheten till att leda sig in till "zone" där tid, rum försvinner och man kan börja uppleva nuet i sin fulla potential.

Låt oss se människor inte bara för vad de var igår och uppför sig idag, utan även vad de kommer att bli i morgon. Erfarenheterna från det förgångna kan göra oss skeptiska om människors möjligheter. Men inställningen kan förändras om vi blir mer positiva om vi lyssnar till vår inre värld av vår intelligens. En insiktsfull syn på mänskligheten bör inte förneka våra brister men samtidigt vara tolerant, förståelse och förlåtande.

Den energi vi ger till negativa tankar och känslor såsom dysterhet, avund, och hämndbegär kan istället ges till positiva tankar som mod, tillförsikt, medkänsla och bli till stor glädje för oss personligen eller till andra människor som vi möter dagligen. Lugnet återvinns genom mental stillhet, och strävan bör alltid vara att miniminera de sår eller ärr i sinnet som kan bli förmaningar. Råd och anvisningar bör ske med största vänlighet, försiktighet och taktfullhet.

Yoga är en kunskap om kroppen, sinnet och emotion. Den består av övningar och tekniker för att balansera och berika alla delar av vårt väsen. Yoga börjar med den yttersta delen av vår personlighet, där olika övningar hjälper till att hålla kroppen frisk, genom att ta bort spänningar, massera de inre organen och ge flexibilitet åt ryggrad, muskler och leder. Andningsövningarär viktiga inte enbart för att ge kroppen friskt syre och stärkalungorna, utan också för att de har en direkt inverkan på känslorna, hjärnan och balanserar nervsystemet. Övningarna kan användas som läkning, stärkande, eller uppnå inre stillhet.

Chi Gong är en andning och cirkulationssystem. Chi står för livsenergi och Gong står för rörelse, genom Chigong får vi kunskaper att manipulera och cirkulera energi i kroppen för olika ändamål. För att transportera syre och näring till alla celler i kroppen och därefter föra döda celler, blod, proteiner och annat giftigt material bort via lymfsystemet genom lugna rörelser med djup diafragman andning. Träningen som praktiseras har en balanserande effekt på kroppens organ. Det innebär att överaktiviteter dämpas och svaga områden stärks.

Tai Chi Chuan följer vissa principer om positionering och rörelser av den fysiska kroppen, för att få ut det maximala av mänsklig anatomi och sinne kan göra, utan att överta några aspekter av det. Tai Chi har många ansikten Det kan vara en förödande kampform. Ett hälsofrämjande sätt för att kultivera din livsenergi. Taichi genererar bl.a. en ökad vitalitet, det stärker immunförsvaret, en ökad medvetenhet för kropp, sinne och emotion. Ditt liv börjar resonera för harmoni, kanske blir det en ny livsstil att vara och leva på.