Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Samtal och stöd med utbildad personal

Som ett led i att förändra sitt liv erbjuds samtal för de som önskar. Samtalet är i form av motiverande intervju och kan även fokusera på återfallsprevention. Samtalen bedrivs av utbildad personal på boendet.

Vid behov finns även extern psykolog knuten till verksamheten. Bodil Tallberg leg psykolog, leg psykoterapeut Specialist i Klinisk Psykologi. Specialutbildad gällande Traumatiserade Barn, unga och vuxna vid BUP Elefanten och Linköpings Universitet. TF – CBT. ERASOR – Off Clinic Kristianstad. EMDR utbildning Uppsala Universitet.
Terapitimmar med henne kan köpas externt utöver dygnskostnaden.

Här en bild på vårt samtalsrum: