Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Sysselsättning och utflykter

Förutom sina egna/dagliga sysslor att sköta erbjuds de boende flera aktiviteter. Som grupp eller på egen hand med sin kontaktperson i personalen. Utflykter sker regelbundet.