Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

SSIL-omdömen

 Ur 2015 och 2018 års kvalitetsrapporter
SSIL logo           

Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot klienten (kost, logi, dagliga rutiner etc.):

Området är lugnt, som gör att det är fritt från stress. Verksamheten har en låg personalomsättning och är duktiga på den här målgruppen.

Om Du fick betygsätta mottagande och introduktion av er klient?:

Mottagandet var väldigt bra. Det var problem rent fysiskt att få klienten på plats, men verksamheten samarbetade bra med oss och var flexibla.

Vilka anser Du är verksamhetens starkaste sidor?

Att de skapat en hemlik miljö som är lugn och trygg för klienterna, som har ett hem där.

  • Den starkaste sidan är att verksamheten kan hantera samsjuka med ett udda beteende med missbruks- och psykisk problematik
  • Den här klienten har en låg funktionsnivå och då är det bra med mycket stöd i sin helhet. Den här klienten har varit på flera andra boenden och då har det inte fungerat, men det verkar det göra nu.
  • Verksamheten motiverar och jobbar bra med klienten. Personalen håller sig lugna när det händer saker och var tillmötesgående vid mottagandet.
  • Verksamhetens starka sida är deras känsla och förmåga att jobba med extremt svårplacerade personer, som inte tas emot på andra ställen. Det är en styrka!
  • Omvårdnaden var bra och klienten lade till och med på sig några kilo. Klienten verkade må bra där.
    Verksamheten tänker mycket på omvårdnaden av klienten.

Öppna hela SSIL-rapporten från 2018-10-18  (pdf 237K)