Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

SSIL-omdömen

 Ur 2021 års kvalitetsrapporter
SSIL logo     

Om Du fick betygsätta mottagande och introduktion av er klient?:

Mottagandet var väldigt bra. Det var problem rent fysiskt att få klienten på plats, men verksamheten samarbetade bra med oss och var flexibla.

Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot klienten (kost, logi, dagliga rutiner etc.):

Området är lugnt, som gör att det är fritt från stress. Verksamheten har en låg personalomsättning och är duktiga på den här målgruppen.

Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera klienten till samverkan enligt den
individuellt upprättade behandlingsplanen?

Klienten har gjort framsteg och börjar göra saker han inte gjort tidigare.

Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då ge verksamheten
som en helhetsbedömning?

Verksamheten gör ett gott arbete, är flexibla och kan se individen. Bra på att bemöta och
kan hantera ganska svåra personligheter.

Vilka anser Du är verksamhetens starkaste sidor?

Upplever att de försöker att hitta personen bakom problemen, det är jättefint. 

Att de skapat en hemlik miljö som är lugn och trygg för klienterna, som har ett hem där.

  • Den starkaste sidan är att verksamheten kan hantera samsjuka med ett udda beteende med missbruks- och psykisk problematik
  • Den här klienten har en låg funktionsnivå och då är det bra med mycket stöd i sin helhet. Den här klienten har varit på flera andra boenden och då har det inte fungerat, men det verkar det göra nu.
  • Verksamheten motiverar och jobbar bra med klienten. Personalen håller sig lugna när det händer saker och var tillmötesgående vid mottagandet.
  • Verksamhetens starka sida är deras känsla och förmåga att jobba med extremt svårplacerade personer, som inte tas emot på andra ställen. Det är en styrka!
  • Omvårdnaden var bra och klienten lade till och med på sig några kilo. Klienten verkade må bra där.
    Verksamheten tänker mycket på omvårdnaden av klienten.

Öppna hela SSIL-rapporten från 2021-10-29