Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Bostad med särskild service (BmSS)
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Tillsammans gör vi skillnad

Gullmarsgården är ett mellanvårdsalternativ för människor som antingen bundits till en allt för sluten vård eller som riskerar social utslagning.

Gullmarsgården är ett anpassat boende och rehabilitering för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionshinder uppkomna av psykisk sjukdom eller missbruk. Vi erbjuder en vårdkedja och tar emot personer med såväl lättare som tyngre vårdbehov, samt personer som har LPT, LVM §27  och LRV. Vården har 22 platser och drivs i samma regi sedan 2004, men gården har varit vårdplats sedan den byggdes 1936. Vi har också 5 BmSS-platser.

Vi är ett komplement till kommunala boendeformer för både längre och kortare placeringar. Vi har även träningslägenheter som används som tillfällig avlastning eller utslussning. Dessutom har vi ett antal referensboenden till vårt förfogande.

Gullmarsgården erbjuder ett personligt förhållningssätt gentemot de boende. Genom att bygga på relationer med de boende kan vi skapa unika lösningar och bemöta de boende på ett förtroendefullt sätt. På Gullmarsgården blir man sedd! Relationer finns mellan de boende och all personal, såväl föreståndare som boendecoacher.

Målsättning

Målet med vistelsen hos oss är att individen ska kunna leva och fungera i sitt framtida planerade boende. Vi vill därför ta fram och skapa de förutsättningar som finns hos var och en för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Relationer och Delaktighet.

Arbetsmetod

  • Vi arbetar med ett miljöterapeutiskt och salutogent förhållningssätt, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vi fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. På Gullmarsgården använder vi oss av ett unikt bemötande, där vi ser de boendes specifika behov. Exempelvis får man som boende önska fika när man får besök av anhöriga och/eller socialtjänst.
  • Vi arbetar med att återskapa en hemmalik miljö både i vardagen och vid högtider. Vi dukar upp till påskmiddag, midsommar, kräftskiva med nykokta kräftor direkt från fiskebåten på Smögen, halloweenfest och vårt traditionella julbord där de boendes anhöriga och socialsekreterare också är välkomna.
  • Vi arbetar med individuella genomförandeplaner som upprättas i samråd med vårdtagaren, kontaktmannen och vår uppdragsgivare där vi utgår från individens behov. Vi reviderar dessa regelbundet.
  • Vid behov utformar vi en ADL-status som kontinuerligt utvärderas och följs upp. Stor vikt läggs på träning av den sociala funktionsförmågan.
  • Varje boende har en kontaktman i personalen som hjälper till med ADL-träning samt kontakt med socialtjänst och/eller sjukvården. Kontaktmannen står för det mesta av dokumentationen av vården av den boende.
Hemmiljö

Vi återskapar en hemmiljö där det bakas kaffebröd flera gånger i veckan, erbjuds hemlagad mat varje dag och där den boende ges förutsättningar att påverka sin vardag. Hos oss upplever man Struktur, Trygghet, Relationer och Delaktighet.

Vården

Vård och välmående står i centrum på Gullmarsgården. Psykiatriker finns att tillgå för vår sjuksköterska och vi tillämpar medicinövertag. Vi arbetar med drogfrihet och med sysselsättning, för att skapa meningsfullhet och egenvärde.

Måltiderna

Våra kokerskor lagar all mat från grunden, vi köper alltså inte in några halvfabrikat. Maten serveras i vår gemensamma matsal och följer ett fast schema under dagen som återupprepas varje dag. Detta för att skapa ett hållande och en trygghet för de boende.

Bostad med särskild service (BmSS)

Gullmarsgården har 5 upphandlade platser för BmSS. De finns i ”Annexet” precis utanför huvudbyggnaden. Varje lägenhet är möblerad, med dusch, toalett och utrustad köksdel. En placering kan börja i huvudbyggnaden och när det fungerar flyttas över till BmSS. Närhet till personal och tillgång till gemensamma utrymmen. Läs mer om BmSS-platserna här.