Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Bostad med särskild service (BmSS)
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Bostad med särskild service

BmSS

Gullmarsgården har 5 stycken upphandlade platser för Bostad med Särskild Service (BmSS). De är belägna i ”Annexet” precis utanför huvudbyggnaden. Det är en lägenhet med egen dusch och toalett och varje lägenhet har en utrustad köksdel. Lägenheten är möblerad. Du som boende där har närhet till personal och har tillgång till gemensamma utrymmen.
Individen har möjlighet att laga alla måltider i lägenheten alternativt äta gemensamt i huvudbyggnaden. Detta utformas utefter uppdrag ifrån socialtjänsten baserat på individens nivå.
Personal har medicinövertag och individen har en kontaktman precis som på en vanlig SoL-placering. Hen är välkommen att deltaga i alla aktiviteter som boendet erbjuder och är välkommen in i huvudbyggnaden.
Tillsammans med kontaktmannen utformas schema på vilket stöd individen behöver.

Ledig plats här varierar stort eftersom Gullmarsgården är ett korttidsboende. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför det egna hemmet under en kortare eller längre period.

En placering kan börja i huvudbyggnaden där hen kan landa och känna sig trygg på Gullmarsgården. Individen blir mer stabil i sitt mående och personalen kan utvärdera vilket stödbehov som finns. Ser föreståndaren att det skulle kunna fungera för en boende provar vi gärna att flytta hen till annexet för att hjälpa individen framåt.

Vi ser gärna att personen är självgående och kan passa tider, hålla en god kultur gällande städ och tvätt och personlig hygien för att klara av att bo i annexet. Detta arbetar personalen för att hen skall bli och behovet utformas därefter. Stödet ges alltid utefter individuellt behov.