Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Värdegrund och mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Värdegrund och mål

Verksamhetsidé

Vårt mål att hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö. Vi skall vara den länk som tidigare fattats hos de människor som bor hos oss och som gjort att det tidigare gått snett på ett eller annat sätt i deras liv, eller på tidigare boenden. Vi utformar stödet på ett individuellt sätt och sätter den boende i centrum, inte våra egna rutiner.

När Sara köpte Gullmarsgården var det för att göra skillnad i människors liv. Gullmarsgården har funnits under lång tid och är ett väl inarbetat boende. Det handlar både om att förvalta verksamheten men också om att förbättra den.

Värdegrund

På Gullmarsgården arbetar vi ifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi försöker se och fokusera på det som fungerar för den enskilde. Vi ser på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vi önskar att skapa en känsla av sammanhang, KASAM. Enligt den salutogena teorin består KASAM av delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom tydlighet i vårt boende med rutiner och förhållningsätt underlättar detta för de boende.

Genom att man som boende tillåts vara aktiv i sin egen miljö såsom städning, tvättning, trädgårdsskötsel, bilvård etc bibehåller den enskilde en meningsfullhet samt känsla av att vara behövd. Forskning har visat att om tillvaron uppfattas som begriplig, meningsfull och hanterbar finns grundläggande förutsättningar för psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och livskvalitet.

Mål för verksamheten:

  • Vi skall hjälpa människor som inte klarar sig själva i sin hemmiljö.
  • Vi skall se människor förändras när de bor hos oss.
  • Vi skall göra skillnad.

Ledord

Respekt - Omtanke - Tydlighet

Vårt värdegrundsarbete

På Gullmarsgården arbetar vi regelbundet med personalgruppen och våra värdegrunder. Vi har bland annat regelbundna träffar där vi diskuterar våra mål och värderingar. Vi tittar också på personalens arbetsuppgifter och diskuterar hur och varför vi gör det vi gör. Detta för att skapa en samsyn hos personalen samt att skapa en meningsfull vardag för både de boende och för de anställda. Under helåret 2015 har vi också tagit hjälp av en extern coach för att stärka arbetsgruppen ytterligare. Vid nyanställning eller vikarietillsättning finns ett introduktionsmaterial att tillgå som är noga utformat av befintlig personal. Detta för att skapa en trygghet hos de boende att all personal har samma grund att utgå ifrån.

Vi satsar kontinuerligt på både individuell och gemensam fortbildning för personalen. Fortbildningen bygger på önskemål utifrån medarbetarsamtalen som genomförs varje år. Vi har förhandlade lönekriterier som innebär att vi tillämpar individuell lönesättning, vilket i sig skapar demokrati och inflytande ifrån personalen.