Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Värdegrund och mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

GDPR och dokumentationsrutiner

På Gullmarsgården har vi lång erfarenhet av att arbeta med och hantera konfidentiell information, ex. journalföring. Det är viktigt för oss att både personal och boende och placerande instans känner sig trygg med hur vi använder personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

 

  • Gällande personalen har ledningen endast samlat in godkända personuppgifter om utifall att en personal skadas och anhöriga behöver underrättas alternativt i kontakt med sjukvård. Denna lista uppdateras kontinuerligt och finns inlåst i personalrum.
  • Vi använder Hogia lönesystem där tillförlitlig gallring av lönesystemet tillämpas.
  • Vi arbetar under sekretess och får endast prata om den boende med utomstående om denne har givit sitt medgivande till detta.
  • Vi använder digitalt journalsystem med personligt inlogg som systemoperatören tagit fram enligt den nya GDPR-lagen. Då vi lyder under Hälso-sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen så dokumenterar vi i en HSL och en SoL-del.
  • All dokumentation förs digitalt men den pappersjournal vi ändock behöver upprätta förvaras inlåst och separat i personalrum.
  • Journaler sparas separat, enligt lagstiftning under en viss tid, för att sedan förstöras.