Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Värdegrund och mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Verksamhetsinsatser

Sommaren 2018 fick Gullmarsgården en ny kostym. Nya fönster sattes in för att skapa en bättre inomhusmiljö. Vi valde svensktillverkade fönster i precis den gamla stilen som Gullmarsgården alltid har haft. Fasaden blev ommålad på ett gammalt sätt med kalkfärg för att bevara fastighetens charm och kulturarv.

Under 2021 genomförde vi en utbildningsinsats där alla fick delta i en utbildning i KBT med fokus på Återfalls prevention. 

Under 2017 har vi infört samtalsbehandling i form av alkohol- och drogprevention. Vi kommer också att utbilda två medarbetare till alkohol- och drogterapueter.

Under 2016 har vi investerat i vidareutbildning av personal, och utbildningen fortsätter in i 2017. Medarbetarna har gått en utbildning i samtalsmetodik om förändring. Personalgruppen och den inre organisationen stärks också genom samarbete med en extern coach, som sedan 2016 genomför ett program tillsammans med oss. Genom att öka den inre styrkan i personalgruppen skapas mer energi att ge till de boende. En arbetsgrupp med stor känsla för varandra hjälper dessutom till att säkerställa patientsäkerheten samt minska de påfrestningar som vårdarbetet innebär.

Från 2016 utökade Gullmarsgården sitt aktivitetsarbete för de boende. Vi skapade Mötesplatsen, en lokal särskilt anpassad för de boendes behov av sysselsättning. Här har vi gruppaktiviteter och samtal, och de boende kan också spela biljard och sällskapsspel. Vi har tillsatt personal som är direkt knuten till den verksamheten, och vi har fått ett positivt gensvar från de boende.

Externt har vi under 2016 investerat i ytterligare lägenheter, vilket innebär en ökning av antalet utslusslägenheter i grannsamhällena. Vi kan nu erbjuda fler personer tränings- och referensboende, vilka kan leda till egna kontrakt i framtiden.

Gullmarsgården har också fått nya badrum under 2016.