Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Tillsammans gör vi skillnad
Vården
Samtal och stöd
Träningslägenheter
Sysselsättning
Inskrivningen steg för steg
SSIL-omdömen
Ramavtal
Platsförfrågan Gullmarsgården
Om oss
Kontakta oss
Mobilmenu

Vården

Vård och välmående står i centrum på Gullmarsgården.

Mediciner

När man bor på Gullmarsgården har man inte själv hand om sina mediciner. Vi har ett så kallat medicinövertag. Som boende får man sin medicin tilldelat sig under de tider som läkare ordinerat. All vår medicinhantering sammanställs, dokumenteras och övervakas av vår psykiatrisjuksköterska Anders.

Samtalsbehandling

Vi arbetar aktivt med samtal. Vi använder oss både av oförberedda samtal i stunden samt regelbundna bokade samtal. Kontaktmannaskapet innehåller kartläggande och stödjande samtal. Vi erbjuder även återfallsprevention.

Psykiatriker

Psykiatriker finns att tillgå för vår sjuksköterska, som en förlängd del av vårt personalteam. Denna upparbetade kontakt ger kontinuitet i vårdkontakterna om och när de behövs.

Hos vårdcentralen

Gullmarsgården har ett nära samarbete med den lokala vårdcentralen där de flesta prover tas och bedöms. Vår vårdpersonal har i uppgift att övervaka proverna och värden såsom blodtryck och insulin i förekommande fall. Detsamma gäller omläggning av sår eller andra liknande vårdkrävande insatser.

Hygien

I vården av de boende finns också arbetet med hygien där allt sker efter en individuell kartläggning av de boendes behov. Här genomförs bedömning av den egna hygienen så att den har en fullgod nivå såsom regelbundna duschningar, tvättning av kläder och sängkläder.

Drogfrihet

Arbete med drogfrihet är en stor del av arbetet med de boende. Vi har ofta rumsbesiktningar för att stävja tillhåll. Vi tar både regelbundna och oregelbundna övervakade drogtester samt öppnar de boendes post vid misstanke om införsel av droger. Vi skriver då ut de som uppvisar ett beteende som inte är förenligt med drogfrihet.

Sysselsättning

För att skapa en annan identitet än drogande är det viktigt med sysselsättningar. Vi erbjuder motion både i vårt egna gym och power walks. Vi har också avtal med anläggningen Tumlaren; hit åker vi med de boende för bad, bastu, havsbad och gymträning. Vi skapar sysselsättningar på Gullmarsgården i och runt boendet för att skapa en meningsfullhet för de boende, inklusive utflykter i närområdet. Är man arbetsför finns också möjlighet till praktik på önskad praktikplats. Personal finns också tillhands till förmån för stöttande samtal om behov finns.

Dokumentation och kontaktperson

Varje boende får en personlig kontaktman i personalen. Denna person finns till hands för samtal och stöd. Personen för också anteckningar om vårdinsatserna, sköter kontakterna med den boendes vårdinstanser och skjutsar dit. Dokumentation: Vi använder det digitala journalsystemet ISOX. För varje boende skapas en genomförandepan som sänds till beställaren samt att varje månad skriver kontaktmannen en rapport som också den sänds till beställaren. Vi tänker på GDPR i våra dokumentationsrutiner.