Mobilmenu
Hem
För boende/anhöriga
För myndigheter/beställare
Om oss
Värdegrund och mål
Kvalitetsarbete
Personal
Arbeta hos oss
Verksamhetsinsatser
GDPR
Kontakta oss
Mobilmenu

Om oss

Gullmarsgården byggdes 1936 och har alltid inrymt boendeverksamhet. Numera finns plats för 22 boende, fördelat på en huvudbyggnad och ett annex med träningslägenheter. Företagsgruppen har också ett antal referensboenden i trakten. De personer som flyttar vidare till dem har möjlighet att fortsätta hålla kontakt med personalen.

Gullmarsgården AB drivs idag av SAL salutogena processer. (sal.nu) Ägaren är Sara som varit föreståndare på Gullmarsgården sedan 2015. I företagsgruppen ingår också utslussningsboendet Kung Rane AB.

Verksamhet

Boende för vuxna med missbruk och psykiatriska diagnoser. Vår specialitet är samsjuklighet.

Vi erbjuder en vårdkedja av boende:

  • Kollektivboende på Gullmarsgården
  • Prova på-boende i träningslägenhet – Gullmarsgården
  • Boende i enskild lägenhet – på Kung Rane
  • Utslussningslägenhet/referensboende i närliggande samhällen, där den boende hyr av oss i andra hand, hos en ordinarie hyresvärd.

Detta underlättar också för socialtjänsten, då vi löser hela boendekedjan av korttidsboende. En relation skapas och vi kan hjälpa till under lång tid och under flera boendesteg.

Medarbetarna

Personalen är en viktig del i vår behandlingsframgång. Vi har en trofast och stabil personalgrupp med stort engagemang och ett jordnära sätt. Läs mer om vår personalstyrka här.

Investeringar

Företaget återinvesterar regelbundet i verksamheten, både gällande fastigheterna och gällande kompetens. Vi har precis renoverat träningslägenheterna på Gullmarsgården. Även boendet Kung Rane förnyas, där har en av byggnaderna färdigställts med 12 nya lägenheter på 36 kvadratmeter vardera, alla med eget badrum.

Vår verksamhet följs upp

Vi deltar i Kvalitetsindex via SSIL –  För vård och omsorg (tidigare hette de Skandinavisk sjukvårdsinformation). Kvalitetsindex är ett kundnöjdhetsindex; SSIL ger oss information om hur uppdragsgivaren och klient/anhörig ser på vår verksamhet. De intervjuar alla våra placeringar som önskar medverka. Resultatet blir en riksundersökning, där vi får en jämförelse mellan vår verksamhet och övriga intervjuade verksamheter.
Här kan du läsa några av våra omdömen i SSIL.

Arbetsgivarorganisation

Gullmarsgården AB, Kung Rane AB och Salutogena processer är medlemmar i Almega, sektion Vårdföretagarna, en arbetsgivarorganisation där branschområdet vård- och behandlingsverksamhet omfattar drygt 2 000 medlemsföretag som bedriver vård och omsorg i privat regi, som vårdcentraler, närsjukvård, sjukhus och sjukhem. Här finns också företag som arbetar med behandling av missbrukare, HVB-hem och familjehem. Via Almega har vi kollektivavtal med SSR, Vision och Kommunal.

Miljö

I vår strävan att vara så klimatneutrala som vi kan så produceras vårt varmvatten och värms våra byggnader med träpellets.

Vi har bytt fönster på vår anläggning Gullmarsgården till mer energisnåla fönster.

Vi kör bara elbilar som vi laddar med vår egen energi från våra solpaneler.

Vi har idag ett eget reningsverk som har bättre rening än det kommunala reningsverket.

Vi har bytt ut de flesta av våra vitvaror till mer energisnåla.

Vi använder oss sedan 2007 av energisnåla lampor.